Diện tích hình tròn

Muốn tính diện tích S của hình trụ tao lấy nửa đường kính bình phương rồi nhân với số pi sát bởi vì 3,14. Sử dụng khí cụ tính diện tích S hình trụ bên dưới nhằm đo lường và tính toán nhanh chóng và đúng mực nhất diện tích S của hình trụ. Chỉ cần thiết nhập vô nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính và coi thành quả.

\(S = r^2.\pi\)   hoặc   \(S = \frac{d^2}{4}.\pi\)

Bạn đang xem: Diện tích hình tròn

với:

S: là diện tích S hình tròn

d: là 2 lần bán kính hình tròn

r: là nửa đường kính hình tròn

Xem thêm: Cách hỏi tuổi bằng tiếng Anh và câu trả lời dễ áp dụng

Bạn cần thiết nhập không thiếu những hệ số

Diện tích của hình trụ và được phân tích bởi vì người Hy Lạp cổ kính. Eudoxus của Cnidus vô thế kỷ loại 5 TCN đang được trừng trị xuất hiện rằng diện tích S hình trụ với tỷ trọng thuận với bình phương nửa đường kính của chính nó. Archimedes (Ác-si-mét) dùng những khí cụ của hình học tập Euclide thấy rằng diện tích S một hình trụ tương tự với diện tích S một hình tam giác vuông với chiều lâu năm bởi vì chu vi hình trụ và độ cao bởi vì nửa đường kính của hình trụ.

Xem thêm: sinh%20vi%C3%AAn%20n%C4%83m%203 trong Tiếng Anh, dịch, câu ví dụ

Hình minh họa diện tích S hình trụ tương tự tam giác vuông
Hình minh họa diện tích S hình trụ – tam giác vuông

● Các khí cụ vì thế baohiem-online.vn hỗ trợ nhằm mục tiêu hùn người xem giản dị hóa việc làm đo lường và tính toán, đã cho ra thành quả nhanh gọn nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn nhằm mục tiêu đáp ứng những mục tiêu phân tích vô tiếp thu kiến thức và thao tác làm việc. Với tượng học viên, Cửa Hàng chúng tôi khuyến nghị tránh việc vượt lên lạm dụng quá khí cụ này.

● Trong quy trình đo lường và tính toán người tiêu dùng cần thiết gửi về và một đơn vị chức năng nhằm đáp ứng thành quả đúng mực.

● Kết trái ngược đo lường và tính toán những công thức thời hạn vẫn là một số to hơn hoặc bởi vì 0.