#

PTI

Người bạn đích thực

19/02/2019

a team’s standing does not affect its bottom line

#

But a team’s standing does not affect its bottom line. NFL teams share merchandise revenue equally.The Bills’ last major jersey change was in 1962, when the team switched colors from blue and silver to blue, red and white.”It’s been such a long time since the Bills made a change, and their jersey is very similar […]

Xem thêm

19/02/2019

We need to write a new chapter in the American dream

#

We need to write a new chapter in the American dream and it sure cannot be Chapter Eleven. Donald Trump is temper mentally unfit to be president. I stay.. The good news is that narcolepsy is better recognized now by general practitioners. Certainly a sleep doctor would be suspicious usually at the first interview if […]

Xem thêm

19/02/2019

Positive attention is necessary for the survival of companies

#

Positive attention is necessary for the survival of companies. But emotionally charged image cultivation is not comparable to the honest reputation of those companies, that actually act in the name of their values. Awareness for values continues to establish itself as a differentiator between companies and becomes more and more important in affluent societies. Of […]

Xem thêm

06/06/2018

Bảo An Khang thu hút sự quan tâm của thuê bao Viettel

#

Với lợi thế mạng lưới viễn thông rộng khắp cả nước, chỉ sau 2 tháng triển khai Bảo An Khang đã thu hút được 6.000 khách hàng tham gia bảo hiểm. Hầu hết khách hàng cho biết họ tham gia vì quyền lợi sản phẩm thiết yếu, toàn diện, dễ dàng tham gia, thông tin […]

Xem thêm

23/04/2018

Chỉ 3 bước thao tác trên di động có ngay bảo hiểm hỗ trợ viện phí Bảo An Khang

#

Ngay sau khi triển khai chính thức, Bảo An Khang ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của thuê bao Viettel. Ngoài phạm vi bảo hiểm rộng với mức phí hợp lý – chỉ từ 1.200đ/ngày thì cách thức tham gia hiện đại và tiện lợi là một trong những lý do thuyết […]

Xem thêm

20/04/2018

PTI RA MẮT BẢO HIỂM BẢO AN KHANG TRÊN MẠNG VIETTEL

#

Bảo An Khang là bảo hiểm hỗ trợ viện phí đầu tiên khách hàng tham gia ngay trên di động của PTI. Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp trực tuyến, trừ phí qua tài khoản di động. Thủ tục bồi thường nhanh gọn, hỗ trợ chi trả quyền lợi bảo hiểm online và tại các bưu cục trên cả nước.

Xem thêm
1 2 3 4