Bảo hiểm Bảo Tâm An chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 13 khách hàng

1. Khách hàng Nguyễn Văn L. trú tại Anh Sơn, Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 3/2016, hợp đồng số VTB1603xxxxx16. Phí bảo hiểm đã đóng: 493.500 đồng. Rủi ro: tai nạn trong khi lao động dẫn đến thương tật bộ phận. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 4.947.500 đồng

2. Khách hàng Trần Văn C. trú tại Uông Bí, Quảng Ninh; Nghề nghiệp: Công nhân. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 3/2016, hợp đồng số VTB1603xxxxx80. Phí bảo hiểm đã đóng: 483.000 đồng. Rủi ro: tai nạn giao thông dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 9.937.000 đồng

3. Khách hàng Đặng Nhật L. trú tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 9/2015, hợp đồng số VTB1509xxxxx69. Phí bảo hiểm đã đóng: 693.000 đồng. Rủi ro: tai nạn khi hoạt động thể thao dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 16.601.000 đồng

4. Khách hàng Nguyễn Văn K. trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An; Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng. Tham gia Bảo Tâm An gói Tiêu chuẩn 25 tháng 12/2016, hợp đồng số VTB1612xxxxx7. Phí bảo hiểm đã đóng: 455.000 đồng. Rủi ro: tai nạn khi tham gia giao thông dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 23.625.000 đồng

5. Khách hàng Phạm Ngọc H. trú tại Ba Tơ, Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 9/2016, hợp đồng số VTB1609xxxxx71. Phí bảo hiểm đã đóng: 252.000 đồng. Rủi ro: tai nạn giao thông dẫn đến thương tật bộ phận. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 5.706.000 đồng

6. Khách hàng Nguyễn Văn Đ. trú tại Mê Linh, Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 9/2016, hợp đồng số VTB1609xxxxx6. Phí bảo hiểm đã đóng: 000 đồng. Rủi ro: tai nạn khi tham gia giao thông dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 9.622.666 đồng

7. Khách hàng Nguyễn Nhật H. trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 10/2016, hợp đồng số VTB1610xxxxx92. Phí bảo hiểm đã đóng: 199.500 đồng. Rủi ro: tai nạn khi hoạt động thể thao dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 9.653.500 đồng

8. Khách hàng Nguyễn Duy Q. trú tại Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Nhân viên Kỹ Thuật. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 05/2016, hợp đồng số VTB1605xxxxx21. Phí bảo hiểm đã đóng: 450.000 đồng. Rủi ro: tai nạn sinh hoạt dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 19.666.666 đồng

9. Khách hàng Chu Hữu C. trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lái xe. Tham giaBảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 8/2016, hợp đồng số VTB1608xxxxx50. Phí bảo hiểm đã đóng: 325.500 đồng. Rủi ro: tai nạn khi tham gia giao thông dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 9.779.500 đồng

10. Khách hàng Lý G. trú tại Sơn Tây, Hà Nội; Nghề nghiệp: Quân Nhân. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 5/2016, hợp đồng số VTB1605xxxxx2. Phí bảo hiểm đã đóng: 450.000 đồng. Rủi ro: tai nạn sinh hoạt dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 10.000.000 đồng

11. Khách hàng Lê Đăng T. trú tại Thuận An, Bình Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 11/2016, hợp đồng số VTB1611xxxxx62. Phí bảo hiểm đã đóng: 199.500 đồng. Rủi ro: tai nạn sinh hoạt dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 10.653.500 đồng

12. Khách hàng Phan Minh T. trú tại Mường Tè, Lai Châu; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 10/2016, hợp đồng số VTB1610xxxxx49. Phí bảo hiểm đã đóng: 450.000 đồng. Rủi ro: tai nạn khi tham gia giao thông dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 10.000.000 đồng

13. Khách hàng Nguyễn Văn C. trú tại Hải Hà, Quảng Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tham gia Bảo Tâm An gói Cơ bản 10 tháng 10/2016, hợp đồng số VTB1610xxxxx1. Phí bảo hiểm đã đóng: 231.000 đồng. Rủi ro: tai nạn khi tham gia giao thông dẫn đến thương tật tạm thời. Số tiền bảo hiểm được chi trả: 19.685.000 đồng