Xem thêm

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là điện tích hạt nhân. năng lượng liên kết riêng. khối lượng hạt nhân. năng lượng liên kết.
Sản xuất của cải vật chất là gì?

Sản xuất của cải vật chất là gì?

 Sản xuất vật chất là sản xuất  các hình thức tồn tại xã hội, là hoạt động của động vật làm biến đổi tự nhiên và tạo ra của cải vật chất, nhưng nó cũng đề cập đến sản xuất của  hệ sinh thái, tức là  sinh vật tự dưỡng tạo ra chất hữu cơ và năng lượng bằng quang hợp hoặc hóa tổng hợp. Tham khảo bài viết dưới đây để  hiểu thêm về quá trình sản xuất ra của cải vật chất. 
Kiến thức trọng tâm Sinh học 11 Bài 20: Cân bằng nội môi.

Kiến thức trọng tâm Sinh học 11 Bài 20: Cân bằng nội môi.

Kiến thức trọng tâm Sinh học 11 Bài 20: Cân bằng nội môi - Bài học Sinh học 11 Bài 20: Cân bằng nội môi đầy đủ nội dung lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi trong sgk Sinh học lớp 11.
Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á biển đảo?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á biển đảo?

YOMEDIA
Huyết áp phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Huyết áp phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Các bệnh vấn đề về huyết áp ngày nay gia tăng đáng kể và báo động. Những căn bệnh này nếu không được kiểm soát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người bệnh.
Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa?

Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa?

Gió mùa là một đặc trưng của khí hậu khu vực miền nam châu Á. Vậy nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là gì?
Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 6 (có đáp án): Tin học và xã hội.

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 6 (có đáp án): Tin học và xã hội.

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 6 (có đáp án): Tin học và xã hội - Trọn bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 9 có đáp án chi tiết giúp bạn ôn trắc nghiệm Tin 9.
Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thành phần tự nhiên nào sau đây ?

Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thành phần tự nhiên nào sau đây ?

Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thành phần tự nhiên nào sau đây ? Đất đai. Địa hình. Khí hậu. Sông ngòi.
Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do (Miễn phí)

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do (Miễn phí)

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do A. đẩy mạnh xen canh, tăng vụ. B. mở rộng diện tích canh tác. C. đẩy mạnh thâm canh. D. áp dụng rộng rãi các mô hình quảng canh.
We can save natural resources by using solar energy...

We can save natural resources by using solar energy...

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one.We can save nature resources by using solar energy